آناهیتا محمودی

آناهیتا محمودی
دانش آموخته رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات از دانشگاه علوم و تحقیقات/ فارغ التحصیل از آکادمی کوچینگ فارسی

شما به اینترنت متصل نیستید