آنچه در یک برنامه کوچینگ اجرایی انتظار می رود

جولای 8, 2019
آنچه در یک برنامه کوچینگ اجرایی انتظار می رود

آنچه در یک برنامه کوچینگ اجرایی انتظار می رود. زمان مطالعه :۵ دقیقه؛برگردان به فارسی شیرین مرادخانی

برگردان به فارسی: شیرین مرادخانی
برگرفته از سایت: https://www.mrgpeople.com

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید