۰۹/۲۰/۱۳۹۸

اخلاق در کوچینگ و اثرات آن بر کوچ _ کاوه کارگر

پروسه کوچینگ در مسیر زندگی حرفه ای کوچ به وی کمک می کند که دید بهتری نسبت به زندگی خود پیدا کند. در این یادداشت نگاهی به این روند داریم
پنل کاربری