می 29, 2019
ارتباط بدون خشونت

کارگاه آنلاین ارتباط بدون خشونت

ارتباط بدون خشونت
فوریه 6, 2019
سودا محجوب

سودا محجوب

بیزینس کوچ و مدرس زبان زندگی nvc مدیر برنامه چپتر ایران  icf مدیر اجرایی دوره بلند مدت بیزینس کوچینگ
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید