مارس 21, 2019
کارگاه اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط

کارگاه اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی در نظر دارد با همکاری سازمان
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید