مارس 24, 2019
وبینار پیچیدگیهای روابط انسانی

وبینار پیچیدگیهای روابط انسانی – اصلان میرکلامی

در ادامه ویدیوی این وبینار را می توانید مشاهده نمایید
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید