مارس 24, 2019
وبینار کوچینگ گروهی

وبینار ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در کوچینگ – اصلان میرکمالی

در ادامه می توانید این وبینار را بصورت تصویری مشاهده نمایید.
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید