سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش اول- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در مربیگری رهبری ما به این نکته میرسیم که رهبری در کسب و کار یا رهبریِ یک خانواده یا رهبریِ یک فرد، یعنی زمانی که خودِ […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید