ژوئن 16, 2019
پارادایم شیفت

پارادایم شیفت – افق گشایی – بهرام برزگر

همانطور که گفتم، پارادایم ما می‌تواند ما را در رسیدن به پتانسیل ما محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی استعداد می داند. وظیفه کوچ این است که به افراد کمک می‌کند تا پارادایم‌ها را که پیشرفت آن‌ها را محدود می‌سازند تغییر دهند. شما می‌توانید این کار را با به چالش کشیدن پارادایم‌های نادرست یا محدود کننده انجام دهید.
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید