سپتامبر 17, 2019

الگوریتم هدف- کاوه روحانی

  کاوه روحانی   مدیر اجرایی برق و کنترل نیروگاه های مپنا   بیزینس کوچ   مشاور کسب و کار   منتور راه اندازی کسب و کار […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید