جولای 5, 2019
بازخورد موثر، بخش دوم

بازخورد موثر، بخش دوم، ترجمه‌ی بهرام برزگر،(زمان مطالعه 9 دقیقه)

بسیاری از سازمانها به استقرار یک شیوة هدایت از بالا، فرماندهی و کنترل امور ادامه می‌دهند که تنها پذیرای بازخورد محدود، با کوچینگ کم و یا بدون هیچ کوچینگی و حمایت همکار به همکار است. زمانی که ترس، متهم شدن و سرزنش شدن در فرهنگ سازمان رسوب می‌کند، حالت تدافعی و فقدان تعامل حاکم می‌شود. دکتر استفان آر کاوی می‌گوید: «شما می‌توانید دست یک نفر را استخدام کنید، اما هرگز نمی‌توانید قلب، ذهن و روح آنها را بکار بگیرید»-

جولای 4, 2019
بازخورد موثر، بخش اول

بازخورد موثر، بخش اول، ترجمه‌ی بهرام برزگر،(زمان مطالعه 6 دقیقه)

همه کوچ‌ها بازخورد می‌دهند. برخی از آنها موثر هستند. پس چه نوع بازخورد به شما کمک می‌کند تا با منابعی که دارید به نتایجی که می‌خواهید دست یابید؟ این مهم با ارائه بازخورد به روشی متعادل شروع می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا بهتر شوند و بر نقاط قوت خود تمرکز کنند، در حالی‌که هدف را تنها بر روی چند حوزه کلیدی برای بهبود کمک استوار می‌کند. روح بازخورد باید به بهبود، انگیزه بخشیدن، و ایجاد امید منجر شود- نه آسیب رسان، دلسرد کننده، و یا بی‌انگیزه‌کننده مراجعین باشد. همانطور که آلبرت شوایتزر گفته است:«در زندگی همه ما، گاهی وقت‌ها آتش درونی‌مان خاموش ‌می‌شود. سپس با برخورد با یک انسان دیگر وجودمان شعله‌ور می‌شود. ما باید از همه آنهایی که شمع وجودی ما را روشن می ‌کنند سپاسگزار باشیم.»

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید