می 10, 2019

برنامه ریزی توسعه فردی

ارائه مکانیزم اجرایی برای شناسایی و پیگیری نیازها و توسعه برنامه های همکاری در برنامه ریزی های آموزشی و توسعه نیازمندی ها تنظیم آموزش کارمندان و […]
فوریه 23, 2019
کوچینگ گروهی برنامه ریزی توسعه فردی

کوچینگ گروهی برنامه ریزی توسعه فردی

آیا نقاط قوت و استعدادهای خود رو می‌شناسید؟
فوریه 19, 2019
کارگاه برنامه ریزی توسعه فردی

کارگاه برنامه ریزی توسعه فردی

کارگاه برنامه ریزی توسعه فردی
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید