مارس 5, 2019
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار که به آن کانواس کسب و کار گفته میشود ، بر اساس مدل پیشنهادی استروالدر و همکارانش در کتاب خلق مدل […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید