سپتامبر 20, 2019

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

آگوست 2, 2019
چرا به بیزینس کوچینگ نیاز است؟

چرا به بیزینس کوچینگ نیاز است؟ – سعید محمدی

نویسنده : سعید محمدی دنیای کنونی به حدی دچار بحران اقتصادی فراگیری شده است که نه تنها بر اقتصاد کشورهای اروپایی تاثیرگذار بوده، به کسب‌وکارهای ایرانی […]
فوریه 28, 2019
بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ
فوریه 17, 2019
بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ
فوریه 6, 2019

مسیح جوادی

بیزینس کوچ حرفه ای بین المللی بنیانگذار مرکز بیزینس کوچینگ ایران تحلیلگر و استراتژیست کسب و کار   مسیح جوادی  
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید