آگوست 9, 2019

تاثیر کوچینگ

توانایی مراجع در شناخت خودش
ژوئن 25, 2019
تاثیر کوچینگ

تاثیر کوچینگ بر فرهنگ ایرانی-آناهیتا محمودی

فرهنگ کوچینگ و پرسشگری مدت زمان زیادی نیست که در کل دنیا به صورت حرفه ای مطرح شده است. تاثیری که این فرهنگ می تواند بر فرهنگ ایرانی بگذارد بی شک بیش از سایر فرهنگ ها می تواند باشد.