می 23, 2019
کوچینگ چیست

کوچینگ چیست – محمدرضا ترابیان اصفهانی

ویدیو ارسالی: محمدرضا ترابیان اصفهانی
نوامبر 6, 2018
تعریف کوچینگ

تعریف کوچینگ

تعریف فدراسیون بین‌الملی کوچینگ(ICF) از کوچینگ چیست؟ “کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجع است؛ که در طی آن، مراجع با استفاده از تفکر […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید