۱۰/۰۹/۱۳۹۸

برخی از عادات نامناسب در افراد

در مقاله پیشین اشاره کردم که عادتها چه هستند و چگونه می توان عادات مخرب و نامطلوب را تغییر داد به تعریف عادت پرداخته و همچنین […]
۱۰/۰۲/۱۳۹۸

عادتها چه هستند و چگونه می توانیم عادات نامطلوب را تغییر دهیم؟

آیا تا به حال در مورد عادتهای خود فکر کرده اید؟ آیا می دانید که بسیاری از این عادتها و رفتارها که جزوی از وجود و […]
پنل کاربری