تفاوت کوچینگ با روان‌درمانی چیست؟

ژانویه 16, 2019
تفاوت کوچینگ با روان‌درمانی چیست؟

تفاوت کوچینگ با روان‌درمانی چیست؟

روان‌درمانی در حوزه حل مشکلات شناختی و هیجانی بسیار کارآمد است، منتهی در حوزه ایجاد تغییرات مثبت و رسیدن به اهداف، معمولا چندان کارآمد نیست. علت […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید