مارس 21, 2019
دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

نکست آکادمی به عنوان یک مجموعه آموزشی تخصصی در حوزه های دیجیتال و استارتاپ با هدف انتقال دانش جدید و
مارس 5, 2019
طرح توسعه فردی در سازمان ها

طرح توسعه فردی در سازمان ها

برنامه ریزی توسعه فردی با همسوسازی آموزش کارکنان
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید