مارس 21, 2019
دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

نکست آکادمی به عنوان یک مجموعه آموزشی تخصصی در حوزه های دیجیتال و استارتاپ با هدف انتقال دانش جدید و
مارس 5, 2019
طرح توسعه فردی در سازمان ها

طرح توسعه فردی در سازمان ها

برنامه ریزی توسعه فردی با همسوسازی آموزش کارکنان