نوامبر 28, 2019

کاربرد کوچینگ 2 – نشانه های اطراف – محمد حسن کارگر

اعتماد به پروسه
کوچینگ بیش از این که برای مراجع حیاتی باشد برای خود کوچ یک راه شناخت درون خود
است. نه تنها در درون جلسات بلکه در معاشرت ها و دنیای اطراف کوچ ، مهارت های کوچینگ
به مدد و یاری او می آید تا به شناخت بهتر از خود دست یابد.

سپتامبر 2, 2019

چند پتانسیلیها : «جنبش یا توسعه»

براستی با ظهور هوش مصنوعی و گذار از عصر اطلاعات به دوران مفهوم گرایی ، چالش های پرچمداران کارآفرینی نوین ( چند پتانسیلی ها ) چیست؟ در این مقاله به اهمیت خود باوری و فاکتور های توسعه فردی آن ها می پردازیم

می 21, 2019
چاقوی سوئیسی

چاقوی سوئیسی – محمد حسن کارگر

انتخاب مسیری که دیگران رفته اند شاید مناسب ترین راه برای شما نباشد .

اگر مشتاقانه در پی یافتن مهارت های جدید هستید و عطش شما سیراب نمی شود ...

آوریل 10, 2019
محمد حسن کارگر

محمد حسن کارگر

محمد حسن کارگر دانش آموخته کوچینگ ، متخصص استراتژی و زیر ساخت کسب و کار 

مارس 21, 2019
توسعه فردی ، موفقیت شغلی

توسعه فردی ، موفقیت شغلی

    توسعه فردی ، موفقیت شغلی
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید