۱۲/۰۳/۱۳۹۸

تنبلی یک راهکار دارد

برای جلوگیری از تنبلی و اهمال کاری به راحتی می توانیم با یادآوری قانون "بها یا تاوان" از سد آن رد شویم و به سوی اهدافمان آزادانه حرکت کنیم.
۰۹/۰۷/۱۳۹۸

کاربرد کوچینگ ۲ – نشانه های اطراف – کاوه کارگر

اعتماد به پروسه
کوچینگ بیش از این که برای مراجع حیاتی باشد برای خود کوچ یک راه شناخت درون خود
است. نه تنها در درون جلسات بلکه در معاشرت ها و دنیای اطراف کوچ ، مهارت های کوچینگ
به مدد و یاری او می آید تا به شناخت بهتر از خود دست یابد.

۰۶/۱۱/۱۳۹۸

چند پتانسیلیها : «جنبش یا توسعه» – کاوه کارگر

براستی با ظهور هوش مصنوعی و گذار از عصر اطلاعات به دوران مفهوم گرایی ، چالش های پرچمداران کارآفرینی نوین ( چند پتانسیلی ها ) چیست؟ در این مقاله به اهمیت خود باوری و فاکتور های توسعه فردی آن ها می پردازیم

۰۲/۳۱/۱۳۹۸
چاقوی سوئیسی

چاقوی سوئیسی – کاوه کارگر

انتخاب مسیری که دیگران رفته اند شاید مناسب ترین راه برای شما نباشد .

اگر مشتاقانه در پی یافتن مهارت های جدید هستید و عطش شما سیراب نمی شود ...

۰۱/۰۱/۱۳۹۸
توسعه فردی ، موفقیت شغلی

توسعه فردی ، موفقیت شغلی

    توسعه فردی ، موفقیت شغلی
پنل کاربری