۱۱/۲۱/۱۳۹۷
پرسشگری نادرست و کوچینگ

پرسشگری نادرست و کوچینگ – بهرام برزگر

۱- پرسیدن سوالات بسته: (Asking closed questions) چنین سوالاتی موجب می‌شود که مراجع صرفا به دنبال صحیح‌ترین پاسخ باشد در نتیجه باعث انسداد مسیر گفتگو می‌شود. […]
۱۱/۱۶/۱۳۹۷
مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW یکی از مدل‌های رایج کوچینگ است که می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل را “سادگی و قدرتمند” بودن آن دانست. اسم این مدل از […]
۱۱/۱۶/۱۳۹۷
مدل کوچینگ OSKAR

مدل کوچینگ OSKAR

مدل کوچینگ OSKAR یکی از مدلهای کوچینگ است که در سال ۲۰۰۰ و توسط Mark McKergow و Paul Z Jackson عرضه شد. آن‌ها در کتاب خودشان «تمرکز […]
پنل کاربری