وضوح استراتژیک و هدف در سخنان جان.اف. کندی ، (زمان مطالعه ۲ دقیقه)برگردان بهرام برزگر

وضوح استراتژیک و هدف در سخنان جان.اف. کندی
به تفاوت بین روسای جمهور آیزنهاور و کندی در راه ارائه این چالش به مردم آمریکا برای کشف فضا توجه کنید. آیزنهاور می‌گوید: «آمریکا باید جهان را در اکتشافات فضایی هدایت کند».

شما به اینترنت متصل نیستید