می 18, 2019
جلسات کوچینگ

جلسات کوچینگ – حسین شعبانی

جلسات کوچینگ به چه معناست و وقتی صحبت از حضور در جلسات بعنوان شرح وظیفه کوچ میکنیم ، دقیقا منظورمان چیست؟
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید