۰۵/۰۷/۱۳۹۸

کوچینگ مستقیم و غیر دستوری – محمدرضا ترابیان اصفهانی

دو نوع بیزینس کوچینگ: کوچینگ مستقیم و غیر دستوری در طول ده سال گذشته، تعداد سازمان هایی که قصد داشتند فرهنگ بیزینس کوچینگ را بین اعضای […]
پنل کاربری