ژوئن 3, 2019
روش مدیریت زندگی

حداقل مهارت های لازم برای ACC

آشنایی با اصول اخلاقی و به کار گیری آن برای همه سطوح کوچینگ الزامی است و استاندارد “نشان دادن درکی عمیق از اصول اخلاقی کوچینگ “ […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید