۰۲/۰۳/۱۳۹۸
سبک های کوچینگ

سبکهای کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

FCA-1 , MBC-1 محمدرضا ترابیان اصفهانی، بیزینس کوچ سامان عطاریان , کوچ حرفه ای FCA-18
۱۰/۳۰/۱۳۹۷
سبک‌های رایج کوچینگ در دنیا

سبک‌های رایج کوچینگ در دنیا

:سبک‌های متفاوتی از کوچینگ در دنیا مورد استفاده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم Autocratic Coaching Democratic Coaching Holistic Coaching ۳D Coaching Vision Coaching […]
پنل کاربری