ژوئن 15, 2019
سوالات لیزر کوچینگ

سوالات لیزر کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

سئواالت لیزر کوچینگ 1 .اجازه گرفتن تو این جلسه میخواین راجع به چه موضوعی صحبت کنید؟ اجازه میدین باهم در این رابطه پیش بریم؟ 2.شفاف سازی […]
ژوئن 6, 2019
پرسشهای مؤثر در کوچینگ

پرسشهای مؤثر در کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

پرسشهای مؤثر در کوچینگ مربی با مطرح کردن پرسشهای مؤثر مراجعش را به شفاف سازی، اکتشاف و اقدام دعوت می کند. نمونه های زیر پرسشهایی باز […]
فوریه 5, 2019

سوالات کلیدی مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW معروف ترین مدل کوچینگ در سرتاسر دنیاست. این مدل بر خلاف مدلهای دیگر که بیشتر همچون یک جعبه ابزار هستند، یک رویکرد بوده […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید