نوامبر 10, 2019
سوال کوچینگ

10 سوال کوچینگی که در هر مکالمه ای موثر واقع می شود

وقتی در حال کوچینگ هستید، پیدا کردن سوال مناسب در مناسب ترین زمان، مهارت و هنر است. حتی با

وجود فشارهای روزانه و برنامه های فشرده، همیشه در هر موقعیتی،هنوز ھم برخی از حقایق پایه ای وجود

دارندکه لازم است بدانید تا اطمینان حاصل شود که راهنمایی و حمایتی که ارائه می دهید، مناسب و

ارزشمند است. در اینجا 10 سوال که شما می توانید تقریبا درهر مکالمه ای استفاده کنید،آمده است.


خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید