مارس 24, 2019
موفقیت در کسب و کار

وبینار فرمول موفقیت در کسب و کار کوچینگ – شهاب اناری

فایل ویدیوییِ این وبینار را در ادامه مشاهده خواهید نمود
مارس 24, 2019
کوچینگ انرژی بنیادی

وبینار کوچینگ انرژی بنیادی – شهاب اناری – صدف قزلباش

در ادامه می توانید فایل صوتی این وبینار را گوش کنید