آوریل 16, 2019
شهرزاد صادقی

شهرزاد صادقی

کارشناس حقوق مربی و مشاور قانون جذب کوچ حرفه ای دانشجوی کوچینگ سطح PCC ازموسسه کوچینگ ویز , مورد تایید ICF
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید