اکتبر 14, 2019
علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ مسیر شغلی نویسنده : خانم كاتلین موری بازگردان : شیرین مرادخانی کوچ های حرفه ای مسیر شغلی و زندگی،سالها در جهت به کمال رساندن […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید