۰۷/۲۲/۱۳۹۸
علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ مسیر شغلی نویسنده : خانم کاتلین موری بازگردان : شیرین مرادخانی کوچ های حرفه ای مسیر شغلی و زندگی،سالها در جهت به کمال رساندن […]
پنل کاربری