آگوست 29, 2019
فرهنگ کوچینگ

فرهنگ کوچینگ بخش دوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

7 گام کلیدی برای توسعه فرهنگ کوچینگ هر روزه سازمان‌های بیشتری ارزش ساخت فرهنگ کوچینگ را درک می‌کنند، فرهنگی که به کارکنان در همه سطوح فرصت […]
آگوست 29, 2019
فرهنگ کوچینگ

فرهنگ کوچینگ بخش اول- محمدرضا ترابیان اصفهانی

فرهنگ کوچینگ و فواید آن در داخل سازمان ها کوچینگ تنها محدود به ایجاد مکالمه ای بین دو نفر که یکی از آن ها در مقام […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید