۰۳/۲۶/۱۳۹۸
فیلم ارزشمند

بادیدن این فیلم مغزشما تغییر میکند – بهرام برزگر

در این سخنرانی ، لارا بوید پژوهشگر دانشگاه بریتیش کلمبیا در باره تاثیر رفتار ها بر دگرگونه شدن مغز سخن می گوید.
پنل کاربری