نوامبر 2, 2019
قدرتمندترین مدیر دنیا

قدرتمندترین مدیر دنیا- عزیز میردار

می‌خواهم این یادداشت را با این پرسش آغاز کنم که قدرتمندترین مدیر دنیا کیست؟ لطفاً قبل از اینکه به مطالعه این یادداشت ادامه دهید کمی به […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید