آوریل 10, 2019

ماندانا مافی

بازنشسته بانک ملی ایران هستم

     مادر دو فرزند که بخاطرآرامش و آسودگی خاطرآنها شغل مورد علاقه خودم را کنار گذاشته و البته در ادامه جستجوی آرامش و توسعه فردی خودم با کوچینگ آشنا شدم و فقط با یک سمینار دو ساعته آشنایی با کوچینگ چنان شیفته ودلباخته شدم که گویی جزئی از من هست و در واقع نیمه گمشده خودم را که😍😍 سالها بدنبالش میگشتم پیدا کردم واز آنجایی که تمامی ارزشهایم نظیر؛یاری کردن دیگران ، همدلی ، یکرنگی و بی قضاوتی  همه را یکجا در کوچینگ پیدا کردم وارد سفرعشق شدم 

     جخوشحال میشم از اینکه در این مسیر بتونم طمع شیرین زندگی را هم بخودم وهم بشما دوست عزیز بچشانم و هردو در کنار هم رشد کنیم.

    اگر خواستار تغییر و تحول در زندگیت هستی فقط و فقط شروع کن و اقدام کن .منتظر قدمهای زیباتون هستم.

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید