آگوست 3, 2019

محمد رضا رستگارنیا – کوچ و تسهیلگر

کوچ و تسهیلگر
عضو کوچینگ فارسی زبانان لندن FCA
مدیریت کسب و کار MBA
دَمی با کوچینگِ ⬅️ مُمِد دلها
کوچِ اعتلای درون
کوچِ قابلیت های ذاتی
instagram.com/momede_delha
https://t.me/momede_delha

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید