فوریه 12, 2019
دوره یکساله بیزینس کوچینگ

دوره یکساله بیزینس کوچینگ

Coach چه ارزشی دارد؟ همه ما کم‌وبیش موفق هستیم. اگر شکست بخوریم، یاد می‌گیریم و می‌توانیم از شکست‌ها پلی به‌سوی پیروزی بسازیم. اما Coach برای این […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید