ژوئن 6, 2019
مدیریت زندگی و رشد شخصی

150 پرسش قدرتمند برای مدیریت زندگی و رشد شخصی – بهرام برزگر

پرسش ها راه اصلی برای ایجاد ارتباط و توسعه روابط مؤثر و معقول هستند. آنها صلح و آرامش را بر روابط خشن و گیج کننده مستولی […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید