۰۷/۲۰/۱۳۹۸

مصاحبه با خانم دنیلا تریله، مولف کتاب کوچینگ سیستمیک

هر سازمان برای آن که بتواند موثرتر فعالیت کند، لازم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکمفرما باشد که ادراکی کلی و همه […]
پنل کاربری