وقتی مراجع می‌گوید : «من نمی‌دانم» آماندا باربر ترجمه‌ی بهرام برزگر(زمان مطالعه ۶ دقیقه)

وقتی مراجع می‌گوید : «من نمی‌دانم» آماندا باربر
حداقل یکبار در گفت‌و‌شنود‌های کوچینگ پیش می‌آید که در آن کوچ به طور غریزی احساس می‌کند که مسئله به اندازه کافی شفاف است که یک سوال قدرتمند از مراجع بپرسد – چیزی که واقعاً باعث می‌شود مراجع بیندیشد و موجب ایجاد دیدگاه‌های جدید برای او شود.

شما به اینترنت متصل نیستید