سپتامبر 29, 2019

نقشه، قلمرو نیست. بهرام برزگر، زمان مطالعه 3 دقیقه

از دوران کودکی، هر یک از ما به شیوه های مختلفی جهان پیرامونی خود را تجربه کرده ایم. بر اساس این تجربیات، ما تصویر منحصر به فرد خود از جهان هستی را توسعه می دهیم. در اصطلاح برنامه نویسی نورولوژیکی، این تصویر به عنوان مدل ما از جهان شناخته می شود ....
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید