نقش بیزینس کوچ در افزایش فروش
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
نقش بیزینس کوچ در افزایش فروش

نقش بیزینس کوچ در افزایش فروش- محمدرضا ترابیان اصفهانی

عمدتاً بیزینس کوچینگ به یک حرفۀ روبه‌رشد گفته می‌شود که در آن تمامی صاحبان مشاغل و مدیران را در به نتیجه رساندنِ مراحل کارشان مانند: بازاریابی موفق، […]
پنل کاربری