سپتامبر 20, 2019

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

می 10, 2019
نکات کلیدی توسعه فردی

نکات کلیدی توسعه فردی

گاهی اوقات خیلی سخت می توان با توسه فردی کنار آمد. آیا بایستی نقاط ضعفمان را برطرف کنیم؟ بر روی نقاط قوت خود تکیه کنیم، یا […]
مارس 5, 2019
نکات کلیدی توسعه فردی

نکات کلیدی توسعه فردی

هفت نکته کلیدی مربوط به توسعه فردی نکات کلیدی توسعه فردی
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید