فوریه 10, 2019
پرسشگری نادرست و کوچینگ

پرسشگری نادرست و کوچینگ – بهرام برزگر

۱- پرسیدن سوالات بسته: (Asking closed questions) چنین سوالاتی موجب می‌شود که مراجع صرفا به دنبال صحیح‌ترین پاسخ باشد در نتیجه باعث انسداد مسیر گفتگو می‌شود. […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید