جولای 27, 2019

چالش تک پرسشی، بهرام برزگر (زمان مطالعه 3 دقیقه)

چالش تک پرسشی(پاسخی)
این چالش به این صورت است که مشارکت کنندگان در مورد یک موضوع خاص صرفا فرصت ارایه یک اظهار نظر دارند.

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید