۰۴/۰۷/۱۳۹۸
چالش کشیدن پارادایم

پرسش‌هایی برای به چالش کشیدن پارادایم (زمان مطالعه ۵ دقیقه) – بهرام برزگر

همانطور که گفتم، پارادایم می‌تواند ما را در شکوفایی توانایی‌های نهفته محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم، یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی‌استعداد می‌داند. وظیفه کوچ این است که به افراد کمک ‌کند تا پارادایم‌هایی که پیشرفت آنها را محدود می‌سازند تغییر دهند. شما می‌توانید این کار را با به چالش کشیدن پارادایم‌های نادرست یا محدود کننده انجام دهید.
۰۳/۲۶/۱۳۹۸
چالش پارادایم

چالش پارادایم – بهرام برزگر

دیدگاه‌های عمیق ابعاد تفکر یک فرد "پارادایم‌" نامیده می‌شود. پارادایم‌های یک فرد ممکن است با واقعیت سازگاری داشته یا نداشته باشد.پارادایم‌ها می‌توانند به ما کمک کنند یا به ما صدمه بزنند. پارادایم‌ها می‌تواند ما را در رسیدن به توانایی‌های نهفته خود محدود کنند و در نتیجه به پیش گویی های خود جامع عمل بپوشیم. ...
پنل کاربری