پرسش‌هایی برای به چالش کشیدن پارادایم (زمان مطالعه ۵ دقیقه) – بهرام برزگر

چالش کشیدن پارادایم
همانطور که گفتم، پارادایم می‌تواند ما را در شکوفایی توانایی‌های نهفته محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم، یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی‌استعداد می‌داند. وظیفه کوچ این است...

چالش پارادایم – بهرام برزگر

چالش پارادایم
دیدگاه‌های عمیق ابعاد تفکر یک فرد "پارادایم‌" نامیده می‌شود. پارادایم‌های یک فرد ممکن است با واقعیت سازگاری داشته یا نداشته باشد.پارادایم‌ها می‌توانند به ما کمک کنند یا به ما صدمه بزنند. پارادایم‌ها می‌تواند ما را در رسیدن به توانایی‌های نهفته خود محدود کنند و در نتیجه به پیش گویی...

شما به اینترنت متصل نیستید