پرسش‌هایی برای به چالش کشیدن پارادایم (زمان مطالعه ۵ دقیقه) – بهرام برزگر

چالش کشیدن پارادایم
همانطور که گفتم، پارادایم می‌تواند ما را در شکوفایی توانایی‌های نهفته محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم، یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی‌استعداد می‌داند. وظیفه کوچ این است...

شما به اینترنت متصل نیستید