۰۶/۰۴/۱۳۹۸

چرا کوچِ تایید شده؟ بخش دوم – محمدرضا ترابیان اصفهانی

کوچ حرفه ای ICF و انواع گواهی نامه های کوچینگ ICFخصوصیات یک کوچ حرفه ای را ساماندهی کرده است و وقتی کسی بخواهد، از مدارس مورد […]
۰۶/۰۴/۱۳۹۸

چرا کوچِ تایید شده؟ بخش اول- محمدرضا ترابیان اصفهانی

چرا باید یک کوچ مورد تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ(ICF) شد؟ کوچ هایی که آموزش های بیشتر و پیشرفته تری دیده اند، تاثیر بیشتری بر روی […]
پنل کاربری