مارس 21, 2019
کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

تست بین المللی دیسک (DISC) یکی از آزمون‌های بسیار معتبر و محبوب رفتارشناسی در جهان می باشد.
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید