۰۴/۰۸/۱۳۹۸
کوچینگ و کایزن

کوچینگ و کایزن (زمان مطالعه ۴ دقیقه) – بهرام برزگر

کلمه ژاپنی برای بهبود مستمر کایزن است. کوچینگ نیازمند تمرکز برکایزن است و کایزن به معنای تمایل به رویارویی با ضعف‌ها است. بخشی از فرآیند کوچینگ، بحث در مورد نحوه بهبود عملکرد است. این کار باید به گونه‌ای انجام شود که اعتماد و غلبه بر اجتناب و ترس را افزایش دهد. این کار با رعایت احترام و صداقت انجام می‌شود.

پنل کاربری